Reakciók az ukrán helyzetre

Aligha akad olyan ember, aki ne tudna semmit sem arról, ami most Ukrajnában történik. Az egykori uralkodó dinasztiák közül kettő olyan van, amelyik valamilyen módon direktebb módon érintett. Az egyik az orosz nagyhercegi család, a másik pedig a Habsburgok.

Az orosz nagyhercegnő álláspontja

Mária nagyhercegnő a saját értelmezése szerint ő maga az egykori cári családnak, a Romanovoknak a feje. Az elmúlt években ő és fia is mindent megkapott ahhoz, hogy amikor Oroszországba látogattak, akkor uralkodónak kijáró fogadtatásban részesüljenek. Nagyon nehéz lenne megcáfolni azt, hogy eddig nem voltak nagyon baráti viszonyban a Putyin vezette állammal.

ukr3.jpg

Az ukrán válság tényleg csak az oroszok lakta területekről szól?
(a kép forrása: The Conversation)

Az ő szemléletükben az egykori orosz birodalom egy civilizációs térként funkcionált, amit a közös kultúra kötött össze, illetve így van szerintük ez a mai napig is. Mindig gondosan kerülték azt, hogy a saját területüket (már amennyire ez értelmezhető, de most tekintsük annak) a mai orosz államon kívülre is meghatározzák. Ennek ellenére voltak finom utalásaik arra, hogy egy esetleges restauráció során nem zárkóznának el Ukrajna trónjától sem. Ha úgy tekintünk rájuk, mint akik az orosz és az ukrán trónra is igényt tartanak, akkor valahol érthető mennyire ellenükre van a két állam vezetői között kialakult helyzet.

[A nagyhercegnő álláspontja az, hogy a Brit Nemzetközösség a követendő példa, azt kellene pánszláv viszonyokra adoptálni.]

Az orosz állam vezetése (és maga Putyin is) elmondta, hogy alapjában véve becsapva érzik magukat. Annak idején azt az ígéretet kapta az orosz állam, hogy a NATO nem megy közelebb a szovjet utódállamok határaihoz, ehhez képest eddig öt bővítésre került a sor. E mellett pedig Oroszország területét fenyegető fegyverrendszer telepítését is el kell tűrniük, melyhez sok jel szerint Ukrajna is csatlakozna, ha a NATO tagja lehetne. Fordított helyzetben az USA sem tűrte el ezt, melyre példa a kubai válság, mely annak idején majdnem egy újabb világháborúhoz vezetett.

ukr2.jpg

2021 októberében ismét cári esküvő lehetett Szentpéterváron, fényes külsőségekkel, katonai díszőrség tisztelgésével - akkor még nem volt baj az orosz politikával?
(a kép forrása: CBS News)

Az általam látott írásokban, közleményekben ezt az álláspontot soha nem olvastam Mária nagyhercegnőtől vagy éppen a fiától. Holott éppen a fegyveres harcok megelőzése érdekében jól jött volna, ha közvetítőként a két ország vezetői közé állt volna. El kell ismerni, hogy az orosz állam vezetőinek is van igazságuk, amire jó lett volna nem fegyveres megoldást keresni. Amennyiben egy volt uralkodói dinasztia feje komolyan gondolja magáról (és utódjáról), hogy alkalmas az általa isteni küldetésként értelmezett szerepére, akkor nem is tudom lett volna-e jobb alkalom ezt bizonyítani.

E helyett egy nyilatkozat jelent meg tőlük, melyben kifejezték, hogy a háború szörnyű és természetellenes (amiben teljesen igazuk van), ezért imádkoznak a békéért. Természetesen ez is jobb annál, mintha a fegyveres megoldást szorgalmaznák, csak kicsit... vérszegény... legalábbis ahhoz képest, amire küldetést éreznek.

Habsburg Károly nyilatkozatai

Habsburg Károly honlapján mindig is olyan nyilatkozatok jelentek meg, melyek nagyon Ukrajna mellett foglaltak állást (példa erre a születésnapi beszéde). Már régóta képviselte azt, hogy Ukrajnának az európai integrációban helyet kell adni, mégpedig mindenféle előfeltétel nélkül. Azt a véleményt fejtette ki, hogy maga az integráció oldja majd meg azokat a problémákat, amelyek jelen vannak az ukrán belpolitikában.

[A nemzetiségekkel kapcsolatban ez az álláspont nem hihető. Baszkok, katalánok, skótok - azt hiszem nem kell kommentár...]

Az egyik akadály, sőt, a fő akadály, a magyar állam folyamatos vétója. A magyar állam az Ukrajnában élő magyarok jogainak a csorbítása miatt vétóz meg minden ukrán integrációs lépést. Tény az, hogy bármelyik tagállamnak joga van erre, azzal pedig nem lehet vitába szállni, hogy ez egy jobb eszköz bármilyen fegyveres harcnál.

Leegyszerűsítve az ukrán oktatási törvény okozza a problémát, mely lényegében úgy akarja ukrán nyelvre tanítani embereket, hogy az iskolarendszerű anyanyelvi oktatást megtiltja a felső tagozattól kezdve. Ha csupán ennyi baj lenne az ukrán politikával, már az is súlyos gond lenne. Önmagában csak e miatt is sokkal keményebb politikai eszközökkel élnék, mint az ukrán integrációs lépések vétója.

Más kérdés, hogy a vétó önmagában is elég erős fegyver, hiszen ha Ukrajna vezetői ebben az egy kérdésben engedtek volna (visszaállították volna az eredeti állapotot), akkor ma nem kellene megélnie mindazt, amitől az állampolgárai szenvednek. Úgy tűnik azonban, hogy az ukrán politika inkább feláldozza az állampolgárai életét, fegyveres pusztításnak teszi ki az egész területét, engedi elpusztítani a nem kis pénzbe kerülő haditechnikáját és a katonáit, mintsem engedje, hogy hetedikes magyar gyerekek magyar nyelven tanuljanak például földrajzot vagy biológiát. Lehetne azért arról értekezni, hogy ésszerűen cselekszik-e ebben a kérdésben az ukrán politika... 

Kissé mélyebbre ásva azonban más problémák is előkerülnek. Példának szokták emlegetni, hogy Ukrajna keleti, orosz megyéiben a kárpátaljai magyarokkal akarja megvívni a maga harcát. Gondolom azt nem kell magyarázni, hogy mennyire tisztességes dolog egy jogaiért harcoló nemzetiség ellen egy másik jogfosztott nemzetiségből sorozott katonákat küldeni. Amennyiben valaki elítéli a konfliktusok fegyveres megoldását, akkor erről sem kellene hallgatni! Azzal tisztában vagyok, hogy az oroszok lakta területek önállósága már a határokkal kapcsolatos kérdéseket is felveti, de akkor ezek szerint az ukrán politikai elitnek elnézhető az erőszakos megoldás? 

kvh2020.jpg

A Habsburg Károly által használt jelkép semmilyen módon nem tartalmaz magyar utalásokat, vajon a megszólalása által közvetített üzeneteiben mennyi maradt?
(a kép forrása: az osztrák páneurópai mozgalom videója)

Ezen túl is lehetne még emlegetni komoly témaköröket, melyek mind arra mutatnának rá, hogy az ukrán politika nem éppen tisztességes és ésszerű. Példának lehetne felhozni azt is, hogy az orosz fegyveres műveletek megkezdése előtt terrorelhárítási gyakorlatnak álcázva, mit műveltek a különböző orosz szolgálatok Beregszász és Munkács környékén. Nem volt kétséges sokak számára, hogy mi volt az igazi cél. Miért érdekesek ezek a tények most?

Azért, mert ezeket tudva elég nehéz megfejteni azt, hogy mi áll Habsburg Károly álláspontja mögött. Nem állítom azt, hogy nem képviseli a Kárpátalján élő azon nemzetiségek érdekeit, akik egykor nagyapja országának a polgárai közé tartoztak, csak éppen más véleményt fogalmazott meg a lehetséges megoldásról (ugye azt gondolja, hogy majd a teljes EU-s integráció oldja meg a problémáikat, addig meg bírják ki valahogy...).

Ugyanakkor éveken át egyetlen szót sem szánt arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok jogaiért keményen szót emeljen, holott lett volna miért. Ezért döbbenten olvastam, hogy most olyanokat írt le, miszerint "Ukrajna megvédi Európa szabadságát"... Ukrajna? Az az állam, amelyik évek óta semmibe veszi az európai normákat? Az az állam, amelyik bevezette a másodosztályú állampolgárság intézményét? Az az állam amelyik egyik jogfosztott nemzetiség közül visz katonákat a másik ellen harcolni? 

Habsburg Károly most nagyon kemény szankciókat követel az orosz politikai vezetés tagjaival szemben. Vajon hol volt ez a nyílt, egyértelmű kiállás akkor, amikor a mai Ukrajna területén élő magyarokkal szemben elfogadhatatlan és cinikus politikát valósítottak meg az ukrán állam vezetői? Nagyon nehéz nem úgy értelmezni a szavait, mint egy EU-s üzletemberét, akinek befektetései vannak Ukrajnában. Az ember tiszteli a személyében azt, amit képvisel, de éppen ebből erednek az elvárások is. Ez az elvárás pedig azok utódjainak a képviselete, akik a felmenői által birtokolt korona alatt éltek (nem mellékesen komoly áldozatokat hoztak őértük).

Igaz, Habsburg Károly elutasítja azt, hogy őt uralkodói szerepbe helyezze bárki is, hiszen önmagával sem teszi ezt. Ugyanakkor a családja mögött álló történelem tekintélyével mondja el a politikai véleményét úgy, hogy az többet jelentsen, mint egy akármelyik másik európai ember véleménye. Ő egy közszereplő, ráadásul egy komoly politikai múlttal rendelkező családot képvisel. A nyilatkozatai hatnak arra, ahogyan az emberek majd ezt a komoly politikai múltat értelmezni fogják. Sajnálatos, hogy ennyit ront azokon az eredményeken, amit az édesapja elért. Ha rosszul értelmezek valamit, akkor örömmel olvasnám el azt, hogy mi az, amit nem látok!

Források

Cbsnews

Habsburg Károly honlapja

Index.hu a magyar bojkottról

Mária nagyhercegnő honlapja

Mária nagyhercegnő kancelláriájának honlapja

Npr.org

Osztrák páneurópai mozgalom videócsatornája

The Conversation